Báo Giá Trang Trí Tư Gia

GÓI TRANG TRÍ TƯ GIA 1 (Hoa Lụa Cao Cấp)

(Free qua Nhà tư vấn – Demo – Setup – Decore riêng)

gói trang trí tư gia 2

GÓI TRANG TRÍ TƯ GIA 2 (Hoa Lụa Cao Cấp)

(Free qua Nhà tư vấn – Demo – Setup – Decore riêng)

gói trang trí tư gia 2GÓI TRANG TRÍ TƯ GIA 3 (Hoa Lụa Cao Cấp)

(Free qua Nhà tư vấn – Demo – Setup – Decore riêng)

gói trang trú tư gia 4GÓI TRANG TRÍ TƯ GIA VIP (Hoa Lụa Cao Cấp)

(Free qua Nhà tư vấn – Demo – Setup – Decore riêng)

gói trang trí tư gia vipNGOÀI RA:
– Trang Trí Phòng Cưới: + Truyền Thống: 1.200.000đ
+ Hiện Đại : 2.200.000đ

– Trang Trí Nhà Rạp: Có 2 loại:
1. Nhà Rạp Đẹp: ≤ 28M: 2.800.000đ
Đèn, Hàng Rào Mở > 28 M Cộng Thêm 100.000đ/ 1M
Hoa Lá Cành.

2. Nhà Rạp (VIP)
Đèn Chùm, Quây Trần ≤ 28M: 4.760.000đ
Hàng Rào Mở > 28M: Cộng Thêm 170.000đ/ 1M
Hoa Lá Cành, Phụ Kiện Khác…

DMCA.com Protection Status